Politica de Confidențialitate

Utilizarea site-ului www.rotarymaris.ro, a informațiilor oferite prin intermediul acestuia sau când suntem contactați prin formularul de contact sau via e-mail vizitatorii ne încredințează informații personale.

Politica Asociației Club Rotary Târgu Mureș Maris este de a nu vinde sau închiria datele personale ale vizitatorilor săi.

Prin intermediul prezentului document, intitulat “Politica de confidențialitate” dorim să explicăm ce date stocăm, transmitem sau prelucrăm și pentru ce anume.

Politica de Confidențialitate, împreună cu Politica pentru Cookies, care fac parte integrantă din Termenii și Condițiile site-ului, se aplică tuturor vizitatorilor în relația pe care o au cu www.rotarymaris.ro

Dorim să specificăm faptul că luăm în serios confidențialitatea, motiv pentru care facem tot posibilul să stocăm și să procesăm în siguranță și cu atenție informațiile care ne sunt transmise.

Termenii utilizați în Politica de Confidențialitate sunt cei prezentați în Termenii și Condițiile site-ului pe lângă care mai adăugăm:

GDPR (General Data Protection Regulation), reprezintă Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Persoană vizată este orice persoană ale cărui date sunt colectate, reținute sau procesate.

SEE reprezintă Spațiul Economic European.

UE reprezintă Uniunea Europeană

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată).

Potrivit GDPR, orice Utilizator al site-ului este o Persoană vizată, adică este o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Site-ul www.rotarymaris.ro și subdomeniile acestuia sunt administrate de:

Asociația Club Rotary Maris Tîrgu Mureș

Sediu: Piața Victoriei, Nr. 28-30, Târgu Mureș, Județul Mureș, România.

CUI 22981717

E-mail: contact@rotarymaris.ro.

Informațiile pe care Colaboratorul ni le furnizează în mod voluntar pentru a utiliza diverse informații ale site-ului:

 • În cadrul formularului de contact sau când ne contactezi prin e-mail: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon și/sau alte informații pe care ni le transmiți.

Informații pe care le colectăm automat:

 • În timpul navigării pe site colectăm informații de natură tehnică despre vizita Utilizatorului pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care clientul a interacționat cu site-ul si traficul realizat de Utilizator prin site-ul nostru.
 • Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii de similare (exp: web beacons, pixeli, ad tags, pixeli/tag-uri de JavaScript) pentru a recunoaște Utilizatorul. De asemennea dăm acces unor terți (exp: furnizorii de servicii) pentru a utiliza cookie-uri și tehnologii similare pe site-ul nostru. Detalii despre cookie-uri și tehnologiile utilizate se găsesc în pagina despre cookies.

Pentru datele pe care Colaboratorul ni le oferă voluntar (pentru programarea la service, prin completarea acestora în formularele site-ului sau prin transmiterea lor prin e-mail, etc.) prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care persoana vizată este parte, sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

Prelucrarea de date personale (IP-ul, unele cookie-uri, sesiunea, tranzacțiile, monitorizarea acțiunilor Utilizatorilor din cadrul site-ului, etc.) în scopul prevenirii fraudelor constituie un interes legitim (alin. 47 din Regulamentul (UE) 679/2016).

Prelucrarea datelor personale ale Colaboratorilor care are drept scop marketingul direct se desfășoară în interes legitim (alin. 47 din Regulamentul (UE) 679/2016).

Prelucrarea datelor pe care le colectăm automat inclusiv prin cookie-uri, în funcție de utilizarea acestora, se face în interes legitim (pentru funcționarea normală a Site-ului), sau pe baza consimțământului Colaboratorului.

Conform GDPR, nu este necesar sa fie cerut consimțământul Utilizatorului în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

Colectăm și prelucram datele Colaboratorului pentru următoarele scopuri:

 • pentru informare asupra activității planificate;
 • pentru a răspunde colaboratorului la întrebări și solicitări;
 • pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim;
 • pentru a ne apăra împotriva atacurilor și abuzurilor cibernetice;
 • pentru asigurarea securității și integrității sistemelor;
 • pentru a ne apăra în cazul unui litigiu;
 • pentru oferirea de informații la cererea autorităților;
 • pentru reclamă și publicitate;
 • pentru marketing și promovare a activităților clubului si ale partenerilor săi;
 • pentru cercetare de piață;
 • pentru statistică.

Cât timp stocăm datele

Stocăm și prelucrăm datele cu caracter personal ale Colaboratorilor pe tot parcursul relației contractuale cât și după finalizarea acesteia pe perioada impusă de prevederile legale.

În mod normal (dacă nu este impus de lege, cerut de autorități sau de un proces, etc.) datele sunt șterse sau distruse după maxim 6 ani de la încheierea relației contractuale, ultima vizită pe Site, sau ultima interacțiune cu clubul nostru.

Cui transmitem datele colaboratorilor

Nu vom dezvălui datele Colaboratorilor către terțe părți, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimțământul prealabil al Colaboratorilor.

Informații despre Utilizatori sunt transmise către următoarele entități:

Furnizori de servicii. Cei mai frecvent utilizați fiind:

 • Facebook Pixel – pentru statistica aferentă campaniilor rulate prin Facebook (nu trimitem date personale prin intermediul acestuia; va fi utilizat doar când rulăm campanii prin Facebook, plus o perioadă după finalizarea acestora);
 • Google Youtube – pentru afișarea conținutului video (exp: trailere pentru filme/seriale);
 • Google Analytics – pentru statistică (dacă doriți să nu fiți procesat pentru statistici puteți utiliza acest instrument). În cadrul Google Analytics: se culeg date pentru remarketing și publicitate; Datele asociate cookie-urilor, identificatorilor de utilizator sau identificatorilor de publicitate sunt păstrate 14 de luni de la ultima accesare a site-ului (cea mai mica perioadă posibilă); IP-ul Utilizatorului este anonimizat (detalii); Nu se transmit și nu se fac asocieri cu Utilizatorii site-ului (funcția User-ID fiind dezactivată);
 • Google DoubleClick For Publishers – pentru afisarea bannerelor (dacă doriți să nu vi se afișeze bannere personalizate vă puteți modifica opțiunile aici);
 • Google AdSense – pentru afișarea bannerelor (dacă doriți să nu vi se afișeze bannere personalizate vă puteți modifica opțiunile aici; Pentru a alege ce terți pot customiza bannerele afișate puteți utiliza pagina AdChoices)

Toți furnizorii sunt selectați cu o grijă pentru a ne asigura că asigură o confidențialitate sporită datelor personale. Furnizorii au o capacitate limitată, sau nu o au deloc, de a utiliza informațiile Colaboratorilor în alte scopuri decât cel de a ne furniza serviciile contractate.

Stocarea și/sau procesarea datelor de către furnizorii de servicii se fac în conformitate cu Politicile de Confidențialitate ale acestora pe care Colaboratorii le pot consulta pe site-urile furnizorilor.

Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice atunci când există o cerere expresă din partea acestora și legea o impune;

Altor terți doar punctual cu consimțământul sau la cererea/instrucțiunile Utilizatorului.

Asociația noastră nu transferă în prezent datele Colaboratorilor către state din afara UE.

Totusi, sistemele de publicitate ale terților pot utiliza servere/servicii care nu se află pe teritoriul UE, dar în aceste cazuri orice transfer de date se va face respectând legislația în vigoare și asigurănd un nivel adecvat de securitate.

Drepturile colaboratorilor

 • Dreptul de retragere a consimțământului – Conform art. 7 din GDPR
 • Dreptul de acces – Conform art. 15 din GDPR;
 • Dreptul la rectificare – Conform art. 16 din GDPR
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – Conform art. 17 din GDPR
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – Conform art. 18 din GDPR
 • Dreptul la portabilitatea datelor – Conform art. 20 din GDPR
 • Dreptul la opoziție – Conform art. 21 din GDPR
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere – Lista autorităților
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a se adresa justiției

Colaboratorii își pot actualiza în orice moment preferințele legate de cookie-uri prin utilizarea instrumentelor puse la dispoziție în cadrul paginii Despre Cookies.

Asociația Club Rotary Maris Tîrgu Mureș își rezervă dreptul de a ține un log cu toate preferințele Colaboratorilor pe toată perioada de stocare a datelor acestora.

Pentru orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor personale sau pentru exercitarea drepturilor legale în legătură cu datele pe care le deținem putem fi contactați prin transmiterea unui e-mail la contact@rotarymaris.ro

Mențiuni:

 • Vom încerca să răspundem solicitărilor în termen de 30 de zile sau mai puțin. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de complexitatea cererii;
 • În anumite situații, este posibil să nu putem oferi acces la unele sau la toate datele personale datorită unor dispozițiilor legale. În acest caz vom specifica motivul refuzului;
 • În unele cazuri, este posibil să nu putem identifica anumite date personale doar pe baza identificatorilor furnizați în cerere. În aceste cazuri nu vom putea da curs cererii decât dacă ni se vor furniza informații suplimentare care să permită identificarea.

Pentru a asigura securitatea datelor Asociația Club Rotary Maris Tîrgu Mureș utilizează proceduri avansate de securitate alături de politici aplicate salariaților și proceduri de lucru pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare. O parte dintre acestea fiind:

 • Interacțiunea dintre site și Colaboratori, colectarea și transmiterea datelor se face pe conexiune SSL criptată (certificată A);
 • Folosim metode de criptare, pseudonimizare și anonimizare a datelor unde este necesar;
 • Serverele sunt colocate în datacenter unde sunt protejate de acces fizic și la distanță limitat și monitorizat;
 • Software-ul utilizat este actualizat și îmbunătățit permanent;
 • Folosim sisteme de monitorizare, detecție și protecție împotriva vulnerabilităților, atacurilor, exploiturilor, etc;
 • Accesul la date este limitat doar pentru personalul autorizat și doar pentru acțiunile necesare.

Echipa tehnică a Asociația Club Rotary Maris Tîrgu Mureș depune toate eforturile, justificate comercial, pentru a proteja și procesa în condiții optime de securitate a datelor personale primite de la Colaboratori.

Cu toate acestea, nicio modalitate de transmitere a datelor prin internet sau de stocare a informațiilor nu poate fi perfect securizată. Din acest motiv nu putem să garantăm siguranța absolută a datelor personale primite de la Utilizatori.

Totuși, în cazul puțin probabil în care va avea loc o breșă de securitate, vom anunța Utilizatorii afectați (unde este cazul) și vom face toate demersurile necesare pentru a minimiza impactul asupra lor.

Colaboratorii își pot actualiza în orice moment preferințele legate de cookie-uri prin utilizarea instrumentelor puse la dispoziție în cadrul paginii Despre Cookies.

Asociația Club Rotary Maris Tîrgu Mureș își rezervă dreptul de a ține un log cu toate preferințele Colaboratorilor pe toată perioada de stocare a datelor acestora.

Pentru orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor personale sau pentru exercitarea drepturilor legale în legătură cu datele pe care le deținem putem fi contactați prin transmiterea unui e-mail la contact@rotarymaris.ro

Mențiuni:

 • Vom încerca să răspundem solicitărilor în termen de 30 de zile sau mai puțin. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de complexitatea cererii;
 • În anumite situații, este posibil să nu putem oferi acces la unele sau la toate datele personale datorită unor dispozițiilor legale. În acest caz vom specifica motivul refuzului;
 • În unele cazuri, este posibil să nu putem identifica anumite date personale doar pe baza identificatorilor furnizați în cerere. În aceste cazuri nu vom putea da curs cererii decât dacă ni se vor furniza informații suplimentare care să permită identificarea.

Politica de confidențialitate poate fi actualizată în orice moment. În cazul modificărilor care au un impact major vom afișa o notificare în cadrul site-ului  sau printr-o notificare trimisă pe e-mail (dacă Colaboratorul a optat pentru acest lucru).
Toate modificarile devin valabile și intră în vigoare imediat după actualizare.

Prin utilizarea site-ului, a serviciilor oferite prin intermediul acestuia sau când suntem contactați, declarați că ați fost informați în mod adecvat asupra prelucrării datelor personale prin intermediul informațiilor specificate în prezenta „Politică de confidențialitate”.

Ultima actualizare a acestui document a fost făcută la data de 23.03.2021.